ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา