ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งจุดตรวจเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง