ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร ของสำนักปลัด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง