ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 416-62-0021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง