ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง