ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ดูแลเด็ก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง