ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.