ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข 420-57-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง