ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ครุภัณฑ์หมายเลข 420-64-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500.-ครุภัณฑ์สำนักงาน-แอร์