ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานจ้างทั่วไป ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง