ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง