ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน ศพด. ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง