ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไป ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เฉลิมศักดิ์