ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ใช้สำหรับครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง