ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้ช่วยการจัดเก้บรายได้ ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง