ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมบ้านนางจำเนียร ฝั่งทะเล บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๑ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วัสดุก่อสร้าง

PDF Embedder requires a url attribute