ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เครื่องถ่ายเอกสาร-มี.ค.66