ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราณฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง