ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเมหาสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง