ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง