ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับโรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000065