ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000066