ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา ตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในพื้นที่ตำบล บ้านขวาง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง