ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีม่วงกับผ้าระบายสีขาวบริเวรอาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง