ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง