ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขวาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังกว้างตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะนาเกาะ