ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง