ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง