ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖-๔๙-๐๐๐๔ และ ๔๑๖-๕๒-๐๐๑๐ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง