ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง