ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาคนงานทั่วไปประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง