ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ รายปี WWW.bankhwang.do.th และ ค่าเช่า Host + โดเมนเนม WWW.bankhwang.go.th รายปีฌดยวิธีเฉพาะเจาะจง