ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับเกลี่ยผิวจราจร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง