ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๔๒-๖๒-๐๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง