ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์หมายเลข 416-52-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง