ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง