ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๕๗-๐๐๐๖ ของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง