ประกาศองค์การบริหาส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดวางท่อระบบประปา พร้อมฝังกลบ บริเวณศาลพ่อปู่พ่อครู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fybb.bankhwang.go.th%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2F%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%AE-%E0%B8%A1.1.pdf” viewer_width=100% viewer_height=800px fullscreen=true download=true print=true]