ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงบ้านนายชุม จำนงค์ศาสตร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CCF_000184