ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ริมถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ