ปะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญของรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

CCF_000395