วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ณ.หนองขี้คร้าน ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา