วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุวรรณเจดีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา