อบต.บ้านขวางนำโดย ท่านนายก มนัส เฉลยทรง ร่วมกับคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง ร่วมกันจัดงานสงกรานต์ ประจำปี พศ.2566.