โครงการผู้สูงอายุใส่ใจห่วงใยสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง