ข้อแนะนำในการใช้ไฟฟ้า กรณีน้ำท่วมขังและหลังน้ำท่วมขัง 

ข้อแนะนำในการใช้ไฟฟ้า กรณีน้ำท่วมขังและหลังน้ำท่วมขัง 📌

ข้อแนะนำในการใช้ไฟฟ้า กรณีน้ำท่วมขังและหลังน้ำท่วมขัง 📌

ด้วยความปรารถนาดีจาก #บ้านขวาง #องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง #การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทอง