ติดต่อสอบถาม

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  บริการด้วยน้ำใจ”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150

โทรศัพท์ 0-3576-8123 โทรสาร 0-3576-8123

ติดต่อสอบถาม

“องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง  บริการด้วยน้ำใจ”

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง

อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220

โทรศัพท์ 0-3576-8123 โทรสาร 0-3576-8123