องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220