ทีมงานกองช่างออกแก้ไขปัญหาตัดกอไผ่ที่พลาดสายไฟ ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน บริเวณ หมู่ที่3 ตำบลบ้านขวาง

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

นำทีมโดยทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาตัดกอไผ่ที่พลาดสายไฟ ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน บริเวณ หมู่ที่3 ตำบลบ้านขวาง