ทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาไฟทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบล บ้านขวาง

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขวาง

นำทีมโดย ทีมงานกองช่าง ออกแก้ไขปัญหาซ่อมไฟสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบล บ้านขวาง